PostHeaderIcon Dokumentacja

Wszystkie dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą być przechowywane przez okres pięciu licząc od dnia 31 stycznia następującego po roku podatkowym, którego dokumenty dotyczą.

 

Przykład:

Dokumenty dotyczące roku podatkowego 2008/09 muszą być przechowywane do dnia 31 stycznia 2015 roku (pięć lat licząc od dnia 31 stycznia 2010).

 

Przykładowe dokumenty:

 • faktury (invoices) i paragony (receipts)

 • wyciągi bankowe (bank statements) – jeśli nie masz odrębnego konta biznesowego, musisz być w stanie wyodrębnić, które wydatki dotyczą działalności gospodarczej a które są prywante.

 • ewidencja wynagrodzeń, pobranych zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia - w przypadku, gdy zatrudniasz pracowników

 • ewidencję wydatków i przychodów gotówkowych – może to być prowadzona ręcznie książka lub zestawienie przygotowane przy użyciu komputera

 •  inne ewidencje, które prowadzone na bieżąco umożliwią łatwe i szybkie wyliczenie dochodu
 • raporty drukowane z programu księgowego - dotyczy większych podmiotów gospodarczych

 

Kary za nieprowadzenie i nieprzechowywanie stosownej dokumentacji ksiegowej wynoszą do 3,000 BP.

 

 

1. Jeśli jesteś zarejestrowany dla celów podatku VAT

 

Podmioty będące płatnikiem podatku VAT, za każdym razem gdy dokonują sprzedaży towarów lub świadczą usługi, są zobowiązane do wystawiania fakur VAT.

Kupujący (będący również VAT-owcem) może odliczyć kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług jedynie gdy otrzymał prawidłową fakturę od sprzedającego.

Detaliści nie mają obowiązku wystawiania każdemu kupującemu faktur VAT, o ile kupujący nie poprosi o nią.

 

Faktury VAT mogą być wystawiane w formie papierowej jak również elektronicznej.

 

Prawidłowa faktura VAT musi zawierać:

 • numer faktury – każda faktura musi posiadać swój odrębny numer; numery powinny być nadawane narastająco w stosunku do numeru poprzedniej faktury

 • nazwę i adres sprzedającego

 • numer rejestracyjny VAT sprzedającego

 • datę wystawienia faktury

 • datę sprzedaży – jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury

 • nazwę i adres kupującego

 • opis sprzedawanych towarów lub świadczonych usług

 

W przypadku jednoczesnej sprzedaży różnych produktów/usług, faktura musi zawierać odrębnie :

 • cenę netto za produkt/usługę (przed dodaniem podatku VAT)

 • ilość sprzedanych prduktów, zakres świadczonych usług

 • odpowiednią stawkę podatku VAT

 • całkowitą kwotę netto do zapłaty (przed dodaniem podatku VAT)

 • wielkość ewentualnego udzielonego upustu/rabatu

 • całkowitą kwotę podatku naliczonego VAT

 

Jeśli wystawiona faktura dotyczy produktów lub usług objętych zerową stawką podatku VAT lub zwolnionych od podatku VAT wówczas musi ona:

 • wyraźnie wskazywać, że podatek VAT nie został naliczony w tym przypadku

 • wskazywać ogólną wartość tych towarów/usług odrębnie od objętych podatkiem VAT

 

Podstawowy termin do wystawienia faktury VAT wynosi 30 dni od daty sprzedaży (towarów/usług) lub otrzymania zaliczki.

 

Przykłady faktur VAT:

 

2. Jeśli nie jesteś zarejestrowany dla celów podatku VAT

 

Podmioty nie będące płatnikami podatku VAT nie mogą wystawiać faktur VAT. Oznacza to, że ich faktury nie będą zawierały niektórych informacji jak np. numeru rejestracyjnego VAT, kwoty podatku VAT.

 

Przykłady faktur nie będących fakturami VAT:

  

5
Your rating: Nic Average: 5 (2 votes)

Logowanie

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.