PostHeaderIcon Składki na ubezpieczenie

Osoba prowadząca działalność gospodarczą (self-employed) jest zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie:

  • Class 2 NICs

  • Class 4 NICs

 

Skladki Class 2 płaci się zwykle tygodniowo ustalając zlecenie stałe w banku (tzw. direct debit), lub kwartalnie – najczęściej czekiem.

Tygodniowa składka Class 2 NICs wynosi 2.40 BP (za rok 2009/10).

 

Skladki Class 4 NICs płaci się w wysokości 8% od dochodów z działalności gospodarczej, gdy roczne dochody mieszczą się w przedziale od 5,715 BP do 43,875 BP, oraz 1% od dochodów powyżej kwoty 43,875 BP. Należna kwota składek ujmowana jest w rocznym rozliczeniu podatkowym (tax return) i podlaga wpłace do Inland Revenue w tym samym terminie co podatek.

 

Jeśli jesteś mężczyzną w wieku powyżej 65 lat lub kobietą w wieku powyżej 60 lat możesz złożyć wniosek o zwonienie z płacenia powyższych składek.

Dodatkowo – istnieje możliwość zwolnienia od płacenia składek Class 2 NICs – jeśli dochody z działalności gospodarczej nie przekraczają Small Earnings Exception (SEE) czyli 5,075 rocznie (2009/10) – odpowiednio miesięcznie 1/12 tej kwoty.

Ma to miejsce, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest się w zatrudnieniu a działalność gospodarcza jest prowadzona jako dodatkowe źródło dochodów. Wniosek o to zwolnienie jest dostępny na stronie: http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/fagcf10.shtml

Jeśli przedsiębiorca jest uprawniony do powyższego zwolnienia – otrzyma wówczas odpowiedni certyfikat (Certyftificate of Exception), który zwalnia od płacenia składek Class 2 NICs przez okres 3 lat. O zmianie (zwiększeniu) dochodów podatnik zawiadamia HM Revenue and Customs I zaczyna placić te składki.

5
Your rating: Nic Average: 5 (2 votes)

Logowanie

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.